Servicii protectia mediului

  • Acasa
  • Servicii
  • Servicii protectia mediului

1. Conformarea cu cerintele legislative de protectia mediului

Intocmirea documentatiei, monitorizarea si obtinerea de autorizatii, acorduri si reautorizari de mediu

Asigurarea indeplinirii obligatiilor prevazute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate

Realizarea raportarilor conform legislatiei in vigoare, privind generarea si gestionarea deseurilor

Reprezentarea societatii in relatia cu autoritatile de mediu (Agentia pentru Protectia Mediului, Fondul de Mediu, Garda de Mediu s.a.)

Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu pentru conformarea cu prevederile autorizatiei de mediu

Intocmirea programului de audit anual

Elaborarea de proceduri si instructiuni de mediu - pentru a asigura respectarea legislatiei actuale in domeniu

2. Studii si proiecte in domeniul protectiei mediului

Studii de oportunitate / fezabilitate

Determinari de compozitie a deseurilor

Elaborare de planuri judetene de gestiune a deseurilor

Proiectare si analize pentru investitii noi in domeniul deseurilor

3. Audit de mediu

Verificarea conformarii companiei cu cerintele legislative privind protectia mediului

CLientii nostri

Prin calitatea si prin responsabilitatea investita in serviciile oferite, ne-am transformat clientii in parteneri.