Protectia mediului

 • Acasa
 • Protectia mediului

Green Knowledge

Vine in intampinarea nevoilor clientilor sai, indiferent de domeniul de activitate al acestora, prin servicii specializate de consultanta in domeniul protectiei mediului, obtinerea de autorizatii si avize, asigurarea conformitatii cu prevederile legale in vigoare, precum si a interfetei cu autoritatile de mediu.

Va propune externalizarea obligatiilor de mediu, prin servicii de preluare a responsabilitatii gestiunii deseurilor. Vom reprezenta societatea dumneavoastra in relatia cu autoritatile de mediu si va vom acorda consultanta de specialitate ori de cate ori va fi necesar.

Deoarece ne place sa rezolvam probleme complexe, va oferim si un portofoliu de servicii suplimentare, precum: determinari de compozitie a deseurilor, studii de mediu, analize fizico-chimice pentru ape uzate, aer, sol, studii de fezabilitate pentru gestiunea deseurilor.

O societate a reciclarii

In prezent, companiile de succes incorporeaza in toate activitatile operationale impactul de mediu produs, dar si bunele practici din domeniul protectiei mediului.

Incepand cu anul 2010, Parlamentul European a dat un semnal important statelor membre cu privire la importanta reutilizarii resurselor.

A aparut astfel un nou concept sustinut cu tarie de statele membre ale UE, si anume:

"Uniunea Europeana, o societate a reciclarii"

Economia Circulara - Reducerea la minima a cantitatilor de deseuri

Economia circulara este un model de productie si consum care implica partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea si reciclarea materialelor si produselor existente cat mai mult posibil.

Beneficiile economiei circulare:

 • reducerea presiunii asupra mediului
 • protejarea si cresterea cantitatii de materii prime
 • cresterea concurentei
 • incurajarea inovarii
 • cresterea locurilor de munca
 • Definitia economiei circulare poate fi efectuata in trei cuvinte cheie:

 • 1 Reutilizare
 • 2 Resurse
 • 3 Eficienta

Pactul Ecologic European - Primul continent neutru din punct de vedere climatic

Europa si intreaga lume sunt amenintate semnificativ de schimbarile climatice si degradarea mediului. Pactul European este noua strategie de crestere pentru Europa care sa transforme Uniunea intr-o economie competitive si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor.

Obiectivele acestui pact sunt:

 • pana in 2050, vom ajunge sa nu mai emitem gaze cu efect de sera<
 • cresterea economica va fi decuplata de utilizarea resurselor
 • nicio persoana si niciun loc nu va fi lasat in urma

Legislatia actuala:

Lege Descarca
Ordinul 60/2020 privind modificarea si completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia Descarca
Ordonanta urgenta 50/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje Descarca
Legea 188/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor Descarca
Legea 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Ordinul 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea si revizuirea planurilor judetene de gestionare a deseurilor si a planului de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti Descarca
Ordinul 149/2019 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu Descarca
Legea 143/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Ordinul 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului Descarca
Ordonanta urgenta 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Hotararea 942/2017 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor Descarca
Plan National din 2017 de Gestionare a Deseurilor Descarca
Ordinul 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia Descarca
Ordinul 932/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje Descarca
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje Descarca
Ordinul 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu Descarca
Ordonanta 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje Descarca
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor - REPUBLICARE Descarca
Hotararea 358/2007 pentru modificarea anexei nr. 2 "Planul national de gestionare a deseurilor" la Hotararea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor Descarca
Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu Descarca
Ordinul 1385/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deseurilor, adoptate sau aprobate la nivel national, regional si judetean Descarca
Ordinul 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare Descarca
Ordonanta urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu Descarca
Ordinul 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective Descarca
Ordinul 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor Descarca
Hotararea 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase Descarca

CLientii nostri

Prin calitatea si prin responsabilitatea investita in serviciile oferite, ne-am transformat clientii in parteneri.