Project Management

 • Acasa
 • Servicii
 • Project Management

Management de proiect pentru investitii in domeniul cu finantari bancare sau private

 • Analiza fezabilitatii ideii de proiect (studiu de piata, plan de afaceri/studiu de fezabilitate)
 • Previzionarea bugetului necesar proiectului
 • Planificarea si pregatirea proiectului
 • Realizarea planului proiectului
 • Estimarea elementelor de cost si timp necesare proiectului
 • Stabilirea echipei de proiect si a responsabilitatilor fiecarui membru in cadrul proiectului
 • Implementarea proiectelor europene
 • Monitorizarea si controlul proiectelor
 • Evaluarea proiectelor


Etape

Initiere proiect:

 • Identificarea si definirea clara a obiectivelor proiectului.
 • Evaluarea fezabilitatii si analiza beneficiilor asteptate.
 • Identificarea intereselor si a partilor implicate (stakeholderi).
 • Realizarea unui studiu preliminar al proiectului si a riscurilor asociate.
 • Stabilirea echipei de proiect si a rolurilor si responsabilitatilor acestora.

Planificarea proiectului:

 • Definirea structurii proiectului, inclusiv subdiviziunea acestuia in activitati si subactivitati.
 • Estimarea resurselor necesare (umane, financiare, materiale etc.) si stabilirea bugetului proiectului.
 • Crearea unui grafic de Gantt sau a unei alte modalitati de reprezentare grafica a secventei si duratei activitatilor.
 • Identificarea dependentelor intre activitati si stabilirea prioritatilor.
 • Elaborarea unui plan de comunicare interna si externa.
 • Identificarea si evaluarea riscurilor proiectului si dezvoltarea unui plan de gestionare a riscurilor.

Executia si controlul proiectului:

 • Alocarea resurselor si inceperea implementarii activitatilor planificate.
 • Monitorizarea progresului proiectului si compararea acestuia cu planul initial.
 • Identificarea si gestionarea devierilor si problemelor aparute pe parcursul proiectului.
 • Asigurarea unei comunicari eficiente intre membrii echipei si partile implicate.
 • Realizarea unor rapoarte periodice de progres si actualizarea graficului de Gantt.

Inchiderea proiectului:

 • Finalizarea tuturor activitatilor planificate si evaluarea rezultatelor obtinute.
 • Verificarea indeplinirii obiectivelor initiale si a cerintelor stabilite.
 • Documentarea lectiilor invatate si realizarea unui raport final de proiect.
 • Evaluarea satisfactiei clientilor si a partilor interesate si obtinerea feedback-ului.
 • Realizarea formalitatilor de inchidere a proiectului, inclusiv a documentatiei si a rapoartelor finale.

CLientii nostri

Prin calitatea si prin responsabilitatea investita in serviciile oferite, ne-am transformat clientii in parteneri.