Fonduri si programe Europene

 • Acasa
 • Servicii
 • Fonduri si programe Europene

Proiecte complete pentru companii si ONG-uri

Elaborarea proiectelor europene si consultanta specifica privind implementarea acestor proiecte dupa aprobarea finantarii planuri de afaceri, va cuprinde:

 • Identificarea sursei de finantare cea mai potrivita tipului de investitie
 • Analiza eligibillitatii solicitantului
 • Intocmirea dosarului cererii de finantare, inclusiv realizarea planului de afaceri/studiu de fezabilitate
 • Asistenta in alegerea furnizorilor de produse sau servicii (arhitectura, proiectare, constructii, achizitii echipamente, etc)
 • Asistenta in implementarea proiectului

Management de proiect pentru diferite proiecte cu finantari bancare sau private

 • Analiza fezabilitatii ideii de proiect (studiu de piata, plan de afaceri/studiu de fezabilitate)
 • Previzionarea bugetului necesar proiectului
 • Planificarea si pregatirea proiectului:
 • Realizarea planului proiectului
 • Estimarea elementelor de cost si timp necesare proiectului
 • Stabilirea echipei de proiect si a responsabilitatilor fiecarui membru in cadrul proiectului
 • Implementarea proiectelor europene
 • Monitorizarea si controlul proiectelor
 • Evaluarea proiectelor

Etape in colaborarea cu noi

1. Etapa 1 - Elaborare
Ascultam, Analizam, Definim, Prezentam si Organizam activitatile viitorului proiect
2. Etapa 2 - Implementare

In etapa de Implementare a Proiectului, ne axam pe principiile conform carora planificarea timpului in ceea ce priveste realizarea obiectivelor angajate prin proiectul depus trebuie tinute sub control, prin respectarea criteriilor esentiale de bugetare, in toate demersurile facute pentru a respecta indicatorii asumati prin proiect, evitand astfel situatiile neplacute si confuze, care se pot solda cu solicitari de clarificari transmise de reprezentantii Autoritatii Contractante beneficiarului, respectiv intarzieri in rambursarea sumelor cheltuite.
Prin implementarea proiectului urmarim:

 • respectarea regulilor impuse de finantator;
 • respectarea legislatiei cu privire la achizitiile publice;
 • respectarea normelor de vizibilitate impuse;
 • respectarea normelor de publicitate impuse.

3. Etapa 3 - Monitorizare
A treia etapa este aceea de a monitoriza proiectul implementat prin asigurarea serviciilor de Asistenta - Post Contractare, pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani, in functie de programul de finantare.

Programe Operationale 2014-2020

Programul Operational Competitivitate (POC)

Sustine investitii menite sa raspunda nevoilor si provocarilor legate de nivelul redus al competitivitatii economice, in special in ceea ce priveste (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) si (b) infrastructura subdezvoltata de TIC si implicit servicii slab dezvoltate, pozitionandu?se astfel ca un factor generator de interventii orizontale in economie si societate, de natura sa antreneze crestere si sustenabilitate. Dispune de un buget de 1.080.699.494 EUR (FEDR - Regiuni mai putin dezvoltate) si 249.087.740 EUR (FEDR - Regiuni mai dezvoltate)

Domenii de specializare finantate:

 • bioeconomie
 • tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
 • energie, mediu si schimbari climatice
 • eco-nano-tehnologii si materiale avansate

Programul Operational Regional (POR)

Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management urmareste patru directii de actiune strategica:

 • Inovare si cercetare
 • Agenda digitala
 • Sprijin pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri)
 • Economie cu emisii reduse de carbon

Consultanta si implementare proiecte de investitii strategice in domeniul reciclarii deseurilor

 • Iridex - Reciclare deseuri plastice de tip HDPE/LDPE - capacitate instalatie de 1.500 tone/an
 • New Recycling - Sortare deseuri colectate selectiv - capacitate instalatie de 70.000 tone/an
 • Green Pack - Sortare deseuri colectate separat - ?tefanesti, Ilfov - capacitate instalatie de 50.000 tone/an
 • Expert Recycling - Reciclare deseuri plastice de tip LDPE - capacitate instalatie de 3.000 tone/an
 • New Recycling - Reciclare deseuri plastice de tip LDPE - capacitate instalatie de 3.000 tone/an
 • Green Pack - Reciclare pentru deseuri din plastic si producere de bunuri finite: saci menajeri, folii de agricultura, folie industriala etc cu o capacitate de 12.000 tone/an

EAA Grants & Norway Grants

Obiectivele generale ale granturilor SEE sunt reducerea disparitatilor sociale si economice in Spatiul Economic European, respectiv intarirea relatiilor bilaterale dintre statele donatoare si cele beneficiare.

Horizon 2020

Orizont 2020 este cel mai amplu program de cercetare si inovare derulat vreodata de catre Uniunea Europeana. Acesta imbina cercetarea si inovarea si pune accentul pe trei domenii-cheie: excelenta stiintifica, pozitia de lider in sectorul industrial si provocarile sociale. Programul Orizont 2020 are un buget de 80 miliarde EUR, alocat pentru exercitiul financiar 2014-2020.
Oportunitatile de finantare din cadrul programului Horizon 2020 sunt stabilite in cadrul programelor de lucru multianuale.
Horizon 2020 sprijina IMM-urile cu un nou instrument care ruleaza in domenii diverse de cercetare ?i inovare finantate, consolideaza cercetarea internationala a Uniunii Europene.

JEREMIE: Resurse europene comune pentru microintreprinderi si IMM-uri

JEREMIE - Resurse europene comune pentru microintreprinderi si IMM-uri - este o initiativa a Comisiei Europene dezvoltata impreuna cu Fondul European de Investitii. Aceasta initiativa promoveaza utilizarea instrumentelor de inginerie financiara pentru a spori accesul IMM-urilor la finantare prin interventii din fondurile structurale.
Aceste fonduri pot sprijini:

 • crearea unor companii noi sau extinderea celor existente
 • accesul intreprinderilor (in special al IMM-urilor) la capital de investitii pentru modernizarea si diversificarea activitatilor lor, dezvoltarea de produse noi, asigurarea si extinderea accesului pe piata
 • cercetare si dezvoltare pentru afaceri, transfer tehnologic, inovatie si antreprenoriat
 • modernizarea tehnologica a structurilor de productie pentru a contribui la atingerea obiectivelor unei economii cu emisii de carbon scazute
 • investitii productive care creeaza si salvgardeaza locurile de munca durabile

CLientii nostri

Prin calitatea si prin responsabilitatea investita in serviciile oferite, ne-am transformat clientii in parteneri.